Tina Thörner

Tina Thörner
Tina is an internationally successful motor rally codriver.

Through her experience of life and studies she has helped herself and the rally teams to incredible successes. Today she lectures, educates and coaches others in “creating unknown growing power” in their profession, in the teams and in private life. 

Genom sina livserfarenheter och studier har hon hjälpt sig själv och rallyteamen till otroliga framgångar. Idag föreläser, utbildar och coachar hon andra i att ”skapa oanad växtkraft” i sina yrken, i teamen och i privatlivet

Related pages