Säffle – Segmon - Slottsbron

På väg vidare till de norra och östra delarna av Värmland? Vi tipsar om en säkrare cykelväg längs mindre vägar från Säffle för att undvika den mycket hårt trafikerade E45.

Längd: ca 31 km (30, 2 km)

Asfalt, grus

Allmän väg, delvis enskild cykelväg

Karta för utskrift

Vägbeskrivning:

Längd: ca 26 km

Från centrum cykelbanor Karlstadsvägen, Stamvägen

Sväng höger Tallvägen, vänster in på Treabacksvägen.

Kör rakt fram till E45, Oxåsen

Håll höger på E45, vänster mot Remmene 3

Sväng höger före Bro kyrka 

Korsa E45 håll vänster.

Sväng första höger Södra Ny vägen

Sväng första vänster Östbrovägen

Sväng höger på Mässviksvägen, allmän väg alt. cykel- och gångbana.

Följ vägen mot och genom Liljedal

Avtagsväg höger efter ca 3,9 km. Följ väg rakt fram.

Vid E18 börjar cykel- och gångväg till Grums.