Svaneholm - Skäggebyn - Rudsbyn

Ut på landsbygden med vägar som svänger mellan hus, ladugårdar och förbi hästhagar. Den går upp och ned, ena stunden med öppna fält för att nästa stund krypa in i skogen. Du passerar flera sjöar med chans att se glittrande vatten; Eldan, Myrsjön och inte minst vid vackra Strand där Mellan-Svan breder ut sig. På vänster sida finns en märklig byggnad, röd med vita knutar. Det är en vattenstation till ångloken som bevarats, ett stycke historia från den tid då Svanskog var en järnvägsknut.

Parkering: Svanskog Folkets Hus, Svanskog kyrka/ församlingshem, Ödebyns bygdegård, Strands badplats längs Strandvägen.

Längd: 32, 5 km

Asfalt, grus

Allmän väg, cykel-och gångväg. Korsar väg med hård trafik.

Karta för utskrift

Vägbeskrivning: 

Från Svaneholm centrum Storgatan fram, förbi infart till Svanskog kyrka

Fortsätt rakt mot N. Skarbol

E18. Korsa vägen till mindre väg, allmän väg.

En cykel- och gångväg finns rakt fram mot Rudsbyn, på höger sida E18.

Kör genom Rudsbyn, korsa E18, skyltning Svaneholm 9, Åmål 27

Fortsätt vägen rakt fram.

T- korsning, sväng höger Svaneholm 1, Åmål 19

Till vänster, Skäggebyn, N Skarbol 2