Arkeologiska undersökningar på Lurö

På Lurö har arkeologiska undersökningar skett i flera omgångar mellan 1989 och 2014
En starkt bidragande orsak till att arkeologiska undersökningarna genomförts har varit den stora kyrkoruinen och traditionerna kring ett kloster. Utgrävningen har kommit att beröra ett stort antal olika lämningar, utöver den medeltida kyrkoruinen, som boplatslämningar från förhistorisk tid och tidig medeltid.

Undersökningarna har varit mycket givande, men samtidigt kvarstår frågor, bland annat kring kyrkan och varför den byggdes på Lurö. Genom de genomförda undersökningarna vet vi att kyrkan är medeltida och mycket talar för att den övergavs redan på 1300-talet. De arkeologiska undersökningarna har också frambringat en rad lämningar av boplatskaraktär. 2010 framkom exempelvis delar av ett större långhus från 1000-1200- talen. Samtidigt visar andra dateringar på spridda lämningar från andra tidsepoker, de äldsta om kring 2000 år gamla och de yngsta 400-500 år gamla. I dag kan vi belägga en fast gårdsbebyggelse på ön från omkring vår tidräknings början, men spridda fynd visar att man bott på Lurö redan under stenåldern.

Vid undersökningarna 2007 påträffades 10-tal anläggningar nordost och intill kyrkoruinen. Anläggningarna, bestående av rännor och gropar, påträffades inom ett cirka 5×5 meter stort område. Ett fåtal av dem undersöktes och en datering av hasselnötsskal från en ränna gav en datering till 1260-1390 e Kr. Lämningarna är av boplatskaraktär, men undersöktes aldrig på ett sådant sätt att deras karaktär kunde fastställas mer exakt. Förekomsten av eventuella byggnadsrester intill kyrkoruinen är mycket intressanta då de kan höra samman med kyrkoruinen. Under augusti 2016 kommer det göras fler undersökningar för att ta reda på vilka slags lämningar det rör sig om och hur gamla de är.
Även marken söder om kyrkoruinen undersöks. Här vill Värmlands Museum försöka ta reda på om det funnits en gård här på 600–900-talen eller inte, något som 1990-talets undersökningar ger indikationer på. Kan det ha legat en gård här innan kyrkan byggdes och blev man tvungna att flytta bebyggelsen av just den anledningen?
Undersökningarna sker i samarbete mellan Värmlands Museum och Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening. Utgrävningarna beräknas pågå fram till 30 augusti.
Öppettider
INFO
Plats
Året runt. Isfri tid. Ta dig hit med egen båt eller de dagliga turer som går från midsommar till slutet av augusti. Övrig tid chartrad båt.
Arrangör
Värmlands Museum
Sandgrundsudden
652 24 KARLSTAD
museet@varmlandsmuseum.se
Namn
Lurö - mitt i Vänern
Adress
Lurö
661 91 Säffle
Kommun: Säffle
Agnetha Möller Carlsson
Beskrivning
Ön Lurö ligger mitt i Vänern. Avskild och lugn plats med bra boendemöjligheter. Avslappnande lättare vandring med många sevärdheter och härlig natur.
Vägbeskrivning
Från Säffle centrum kör mot Ekenäs. Till Lurö skärgård tar du dig med egen båt eller båtturer med start på Midsommardagen
Tillbaka
Säffle
Besök hemsida
Natursevärdheter
Hus & kulturmiljöer
Vänern
Skärgård