Fiska Gös i Byälven 2017

Byälven har ett av Sveriges, ja Europas, bästa fiskevatten för gös och det mitt i centrum av Säffle.
Byälven rinner från sjön Harefjorden till Vänern genom Säffle stad och här finns ett av de bästa fiskevatten för gösfiske. I älven kan du också fiska gädda, abborre, id och brax. Under våren går också slommen/norsen upp i älven.
2017 har det införts nya regler och älven har delats upp i zoner, allt för att skydda fiskevattnet. Förbudet att fiska Gös gäller från den 25 april t.o.m första lördagen i juli, som i år är den 1 juli. Under den tiden råder även totalt fiskeförbud inom zonerna 1 och 2.Fisket är uppdelat i 3 olika zoner med olika förutsättningar i varje zon. Förbudet att fiska Gös gäller från den 25 april t.o.m första lördagen i juli, som i år är den 1 juli. Under den tiden råder även totalt fiskeförbud inom zonerna 1 och 2.OBS! Från och med måndagen den 14/8 kommer Zon 2 korten även gälla i Zon 1. Korten finns att köpa på våra försäljnings ställen och på iFiske. Stugan kommer ej att vara bemannad under några särskilda tider utan bara när det finns folk på plats. Samma regler som förut gäller och fortfarande gratis för barn, läs mer om regler för varje zon. I Zon 1 gäller fiske vid markerade platserna, det finns 20 stycken. Sträckan från slussen till isättningsrampen vid flå på gästhamns sidan råder det fortfarande totalt fiskeförbud.


Zon 1: Gäller från 100 meter nerströms Strömbron till gångbron. Här kommer det bara tillåtas totalt 20 platser som är utmärkta och personliga. Fiske endast tillåtet mellan 12:00 till 24:00. Endast specifikt dagskort gäller för Zon 1. Pris: 200 kronor.Zon 2: Sträcker sig mellan gångbron och isättnings rampen vid Flå. Kommer att vara fria platser och fritt antal fiskare. Totalt fiskeförbud råder från bryggan i gästhamnen. Fiske endast tillåtet mellan 12.00 till 24.00. Endast dagskort. Säljs endast på plats vid Fisketillsynsstugan från och med 1 juli. Max 10 fiskekort säljs per dag! Totalförbud mot att fiska längs älven av hela gästhamnsområdet. Pris: 100 kronor.Zon 3: Sträcker sig från isättningsrampen vid Flå ut till Låka fyr och även 100 meter norr om Strömbron till norra spetsen av Röllseholmen. Säljs på plats vid Fisketillsynsstugan, dagskort och årskort. Pris: Dag 100 kronor och 300 kronor årskort.


Vid begäran av tillsynen så skall innehåll i väskor och i bilar uppvisas enl. Fiskelag 1993:787 § 34.

T.o.m. det år man fyllt 15 år krävs ej fiskekort i zon 2-3

Giltig id handling ska uppvisas vid begäran.

Fiskekort till Zon 2 och 3 säljs på Säffle turistbyrå.ALLT FISKE ÄR FÖRBJUDET UTMED HELA ÄLVKANTEN VID GÄSTHAMNEN OCH PÅ GÄSTHAMNSBRYGGORNA.

Köp av fiskekort online se länk https://www.ifiske.se/fiske-byalven-zon1-zon2-zon3.htm

Se Säffle Sportfiskeförening för regler, uppdateringar och nyheter: www.safflesportfiskeforening.cybersite.nu
INFO
Plats
Öppettider
Namn
Säffle kommun
Adress
Kanaltorget 1
661 30 Säffle
Kommun: Säffle
Beskrivning
Säffle kommuns Stadshus ligger vid Kanaltorget, centalt belägt i Säffle.
Vägbeskrivning
Avfart mot centrum från E45 vid Billerudsgatan, sväng vänster på Västra Storgatan
  • Anpassad toalett
  • Ramp
Göspremiär är alltid första lördagen i juli. Tid: 12:00 - 24:00
Tillbaka
Säffle
Besök hemsida
Aktiviteter
Fiske