Fiska i Harefjorden FVO

En av Säffles stora sjöar är Harefjorden, här får du och hela familjen uppleva ett naturskönt och variationsrikt fiske.
REGLER FÖR FISKET

Fiskekort berättigar endast till fiske med handredskap. Nyhet från och med den 2 mars 2016 - Årskortet gäller 1 år framåt från utskriftsdatum!
Förbud mot att fiska Gös i hela området från den 25 april tom 15 juni. Fångad Gös under förbudstiden ska återutsättas.

Minimimått: Gös 45 cm, Lax och Öring 60 cm. Fångst under minimimått återutsätts.

Fångst av Asp, Ål och Kräftor är förbjudet under hela året.

Vid fiske från båt begränsas betet till 4 st drag.

Max 3 st Gösar per person och dygn får fångas.

Max 4 st Gösar per båtlag och dygn får fångas.

Max 2 st spö per person i båt.

Till och med det år man fyller 15 år krävs inget fiskekort.Familjekort: Säljs endast av Styrelsen för Harefjordens FVOF!

Ortsbor och sommarstugeboende runt Harefjordens Fiskevårdsområde. Tillfälliga besökare får medfölja och fiska på detta kort. Läs mer på http://harefjorden.se/fiskekort.html


FISKERÄTT

Fiskerättsägare som saknar Fiskerättsbevis kontaktar Styrelsen för kontroll mot fiskeregistret och utskrift av nytt. Fiskerättsbeviset inkluderar fiske med handredskap i hela Harefjorden inklusive tillfälliga besökare samt nätfiske med 3 st nät i egna hemmanet. Nät är endast tillåtet för den som har fiskerätt eller med familjekort för ortsbor och sommarstugebor, där man kan köpa till 1 st nät. För att köpa familjekort eller om Ni har några andra frågor gå till www.harefjorden.se här finns flera kontaktpersoner för olika områden runt sjön. En Fiskerättsägare får anlita en medhjälpare. Vid sjukdom får medhjälparen ta upp näten men i övrigt ej fiska utan att markägaren är med. Observera att Nätfiske är förbjudet under den tid Gösen är fredad från 25 april till och med 15 juni varje år.

Överträdelse påföljd:

Kontrollavgift på 400 kr samt utrustning och fisk tas i beslag. Efterlevnad av reglerna kontrolleras av Länsstyrelsen förordnade Fisketillsynsmän.

INFO
Plats
Öppettider
Namn
Säffle turistbyrå
Adress
Kanalområdet
661 30 Säffle
Kommun: Säffle
Beskrivning
Säffle kommuns turistbyrå ligger mitt emellan broarna i centrum, där Västra och östra Storgatan möts.
Vägbeskrivning
centrala Säffle, mitt emellan broarna
Handikappinformation:
Inge trapp. Vid dörr så rullstol och permobil går in.
  • Anpassad toalett
  • Hiss
Året runt. Förbjudet att fiska Gös i hela området från den 25 april till och med 15 juni.
Tillbaka
Säffle
Besök hemsida
Vikingaleden/Säffle kanal
Fiske

Priser

Pristyp: Årskort
Pris: 220 kr
Beskrivning:
Per person. Till och med det år man fyller 15 år krävs ej fiskekort.
Pristyp: Månadskort
Pris: 100 kr
Beskrivning:
Per person. Till och med det år man fyller 15 år krävs ej fiskekort.
Pristyp: Dagskort
Pris: 40 kr
Beskrivning:
Per person. Till och med det år man fyller 15 år krävs ej fiskekort.