Fiska i Vänern

Naturskönt fiske i och vid Vänerns strand.
I Vänern är i huvudsak allt vatten inom 300 meter från fastlandet eller från ö med minst 100 meter längd fritt. Undantag av fredningsområden, vissa fiskevårdsområden och förbud av fiske på enskilda arter. I Säffle krävs det fiskekort i Byälven även vid utloppet av Byälven och runt Duse Udde då det är fiskevårdsområde. Icke fenklippt lax och öring: fångst av lax och öring som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt är förbjuden under hela året.
läs mer på www.svenskafiskeregler.se

Svenska Fiskeregler,är en gemensam webb för fiske av Sveriges Länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Svenska Fiskeregler innehåller förenklade regeltexter gällande fiskeregler och dess utbredning längs kusterna och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön.
Öppettider
INFO
Plats
När du vill, beroende på regler.
Arrangör
Länsstyrelsen Fiske i Vänern
Våxnäsgatan 5
653 40 Karlstad
Namn
Säffle kommun
Adress
Kanaltorget 1
661 30 Säffle
Kommun: Säffle
Beskrivning
Säffle kommuns Stadshus ligger vid Kanaltorget, centalt belägt i Säffle.
Vägbeskrivning
Avfart mot centrum från E45 vid Billerudsgatan, sväng vänster på Västra Storgatan
Tillbaka
Säffle
Besök hemsida
Vänern
Fiske