Hällristning på Ulvudden

Hällristningen som är den andra kända i Värmland är väl värd ett besök! Den finns på Värmlandsnäs, i Säffle.
Hällristningen som är den andra kända i Värmland består av minst sju skepp och ett 70-tal skålgropar. Ett nytt skepp hittades hösten 2009. Området är handikappanpassat med ramp för att göra hällristningarna mer tillgängliga. Hällristning är på en yta av 7,1 x 6,4 m, bestående av minst 7 skepp, 3 obestämbara figurer och 70 skålgropar. Ristningarna kan med stor sannolikhet dateras till den yngre bronsåldern och den äldre järnåldern. Skeppen är 45 - 234 cm långa, varav 6 av dubbellinjetyp (eventuellt är ett dessa av trelinjetyp) och 1 av enkellinjetyp. Vill ni besöka fler fornlämningar? Skriv ut broschyren eller ladda ner till din mobil "Upptäck forntidens Säffle" - Rundtursförslag
Öppettider
INFO
Plats
Året runt
Arrangör
Säffle turistbyrå
Västra Storgatan 3
661 80 Säffle
tourist@saffle.se
0533681010
Namn
Ulvudden, Värmlandsnäs.
Adress
Kommun: Säffle
Beskrivning
Hällristningar vid Ulvudden har sex skeppsfigurer som är kända på platsen, också ett flertal skålgropar och andra mer svårtolkade hällristningar. Stilmässigt kan de större skeppen dateras till yngre bronsåldern.
Vägbeskrivning
Säffle centrum kör mot Ekenäs ca 35 km, sväng höger mot Ulvudden. Sväng av till höger på en liten skogsväg. Parkering finns.
Tillbaka
Ulvudden, Värmlandsnäs.
Aktiviteter
Historia
Natur
Vänern
Värmlands Museum