Kungshögen i Nysäter

Legenden kring Kungshögen i Nysäter gör den till en av de mest spännande fornlämningarna i Värmland.
Kungshögen, som är en av tre gravhögar längs Byälven som utpekats som grav åt sagokungen Olof Trätälja, tillkom under en tid då vattnet var den främsta kommunikationsleden genom området. Högen, som är cirka 40 meter i diameter, ligger på en mindre kulle i sluttningen ner mot vattnet. På vikingatiden var den väl synlig för alla som färdades på Byälven, den tidens viktigaste kommunikationsled. Även om Kungshögen inte är sagokungen Olof Trätäljas grav tyder dess storlek och läge på att det är en person med makt och hög status som ligger begravd här. Tidigare har Kungshögen ingått i ett större, nu förstört gravfält. Vid utgrävningar som gjorts i en av de förstörda gravarna har föremål hittats som daterar denna till vikingatiden (ca 800-1050 e Kr). Det är troligt att Kungshögen är från samma tid (vikingatiden). En annan förklaring till denna hög är att den kan ha varit någon typ av samlingspunkt och maktsymbol.
Vill ni besöka fler fornlämningar? Ni kan hämta broschyren "Upptäck forntidens Säffle" - Rundtursförslag på Säffle turistbyrå.
INFO
Plats
Öppettider
Arrangör
Säffle turistbyrå
Brovillan, Kanalområdet
661 80 Säffle
tourist@saffle.se
0533681010
Namn
Kungshögen i Nysäter
Adress
Marknadsvägen
661 95 Värmlands Nysäter
Kommun: Säffle
Beskrivning
Vid Nysäter finns en stor mängd lämningar som påminner oss platsen betydelse genom tiderna. De främsta är den vikingatida gravhögen Kungshögen samt marknadsbodarna från 1700-talet. Båda dessa har koppling till Nysäters läge vid Byälven.
Vägbeskrivning
Från Säffle kör Rv 175 mot Arvika ca 20 km, Värmlands Nysäter.
Året runt. Den sista helgen i augusti varje år är det gammaldags marknad i ovh vid bodarna.
Tillbaka
Värmlands Nysäter
Aktiviteter
Cafe
Historia
Marknad
Sommaröppet
Vikingaleden/Säffle kanal

Priser

Pris: 0 kr