Naturreservat i Säffle kommun

Inom Säffle kommun har vi flera sevärda naturreservat. De flesta har fina vandringsstigare etc. En enklare broschyr finns att köpa på Säffle turistbyrå.
I Säffle kommun finns det 21 naturreservat och de har en mycket omväxlande natur från skärgårdarna i söder till de djupa skogarna i väster och norr. Till exempel blev Lurö skärgård blev naturreservat år 1967 och är 15 000 hektar stort, varav 800 hektar land fördelat på ca. 250 öar. Reservatet Sandåns lövskog skyddas för att bevara de mycket höga ornitologiska värdena i området. Hösås är ett av Säffle kommuns minsta naturreservat där ett av Skandinaviens nordligaste askbestånd växer. Gillertjärns naturreservat är högt beläget och här finns en mycket rika växtfloran med många ovanliga blommor och lavar, mossor och svampar. Det som är mest intressant med reservatet är den stora mängd ”vilda”, ej planterade, idegranar som växer här.:


Bjursjöhöjden, Gillbergasjön, Gillbergaskogen, Gillertjärn, Glaskogen, Gårdsviksfjället, Hösås, Kackerudsmossen, Kanan, Kilafjället, Lilla Örtjärnskogen, Lurö skärgård, Millesviks skärgård, Olsmossen, Sandåns lövskog, Segolstorpshöjden, Svarttjärnshöjden, Torps bergbrant, Ulvfjället, Värmlandsskärgården - västra delen, Yttre Hedane.


Läs mer om dessa och få vägbeskrivning via Länsstyrelsen Värmland webbsida.
Öppettider
INFO
Plats
När du vill
Arrangör
Säffle turistbyrå
Brovillan, Kanalområdet
661 80 Säffle
tourist@saffle.se
Namn
Naturreservat i Säffle kommun
Adress
661 30 Säffle
Kommun: Säffle
Beskrivning
Säffle kommun
Tillbaka
Säffle
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter
Vandra