Säffle 50-talsstad

Säffle - Sveriges yngsta stad! Född 1951.
Bebyggelsen från 50- och 60-talet utgör idag ett av Säffles karaktärsdrag och är en väsentlig del av stadens identitet. Flerbostadshus med fasader i rött tegel, stadshuset och medborgarhuset är exempel på tidstypiska byggnader från denna tid. Värmlands museum gjorde en kulturhistorisk utredning ”Ny stad i rött tegel- om bostadsbyggandet i Säffle centrum 1950 -1969”. I utredningen framkom att Säffle uppvisar en ovanligt välbevarad bebyggelse från 1950 -talet. Läs mer och ladda ner den kulturhistorisk utredningen på http://www.saffle.se/sv/kultur-fritid/saffle-50-talsstaden/
Öppettider
INFO
Plats
Året om.
Namn
Säffle centrum
Adress
Östra Storgatan
2A
661 42 Säffle
Kommun: Säffle
Beskrivning
Välkommen till Säffle centrum!
Tillbaka
Säffle
Besök hemsida
Arkitektur