Vandra - Hösås Naturreservat

Naturreservatet Hösås hyser ett av Värmlands få askbestånd. Askarna i Hösås hör till de nordligaste förekomsterna i Skandinavien.
Naturreservatet Hösås är på 2 hektar och hyser ett av Värmlands få askbestånd. Asken är speciell på flera sätt, dels är det en art som kräver goda näringsförhållanden och erbjuder många andra organismer ett livsutrymme. Exempel på detta är lavar, mossor, svampar, insekter och landsnäckor. Asken är även ett kulturellt viktigt träd. Asken har använts som foder till djuren genom lövtäkt, så kallad hamling. De insamlade grenarna torkades med löven på. Resterna av en jätteask, det så kallade askmonumentet, är placerade just norr om reservatsgränsen http://www.lansstyrelsen.se. Reservatet bildades för att bevara askbeståndet och de växtsamhällen som finns i området samt att främja naturstudier och friluftsliv för allmänheten. Mycket vacker natur och fin utsiktsplats. Längd: 3 km. Kupering: Lätt - mycket stark. Från parkeringsplatsen, vid infart till fotbollsplan i Nysäter, utgår en ca 2 km lång stig genom området upp till Hösåsklätten där man bjuds en vacker utsikt över bygden och även till andra sidan Vänern.
Öppettider
INFO
Plats
Året runt.
Namn
Hösås naturreservat
Adress
Gillbergavägen
661 95 Värmlands Nysäter
Kommun: Säffle
Beskrivning
Reservatet bildades för att bevara askbeståndet och de växtsamhällen som finns i området samt att främja naturstudier och friluftsliv för allmänheten.
Vägbeskrivning
Väg 175 mot Arvika strax norr om Nysäter samhälle.
Tillbaka
Värmlands Nysäter
Besök hemsida
Aktiviteter
Familj
Natur
Natursevärdheter
Öppet året runt
Vandra