Vandra på Hallandaknatten

Hallandaknatten, Svanskog, är ett skogsvårdsområde, väl värt ett besök.
Hallandaknatten ligger i Ödebyn, Svanskog socken. Den är en av Skogsstyrelsen skyddade skogsmiljöer i Säffle. Höjden är på 250 meter över havet och har ett skogsvårdsområde med skyddsvärda växter som trollbär och hassel. Vid Hallandaknatten dominerar lövskogen. Berggrunden och floran är rik. Här finns blåsippsmattor, vårärt, vätteros, trolldruva och skogsklocka som växer i sluttningarna. Delar av området också har en lång kulturhistoria bakom sig vilket bevisas av gamla mödosamt lagda stenmurar och odlingsrösen med sten på hög. Väl uppe på toppen bjuds det på en fantastisk utsikt. Leden är 1,3 km lång och bitvis stenig, något krävande.

Vägbeskrivning: E45 mot Åmål, sväng höger mot Svanskog, fortsätt genom samhället mot Årjäng. Sväng vänster in mot Hallanda, följ skyltning Malån, sväng höger mot Kulterud.
Från E18 vid Rudsbyn, Långserud sväng mot Svanskog, sväng in höger mot Hallandaknatten, vidare mot Malån, sväng höger mot Kulterud. Parkering finns längs vägen, där börjar leden.
Öppettider
INFO
Plats
Året om.
Arrangör
Säffle Turistinformation
Västra Storgatan 3
661 80 Säffle
tourist@saffle.se
Namn
Hallandaknatten
Adress
Ödebyn
672 95 Svanskog
Kommun: Säffle
Beskrivning
Väl upp bjuds det på vacker vy över landskapet.
Vägbeskrivning
Kör E45 mot Åmål, sväng höger mot Svanskog, fortsätt genom samhället mot Årjäng. Sväng in mot Ödebyn fortsätt mot Malån. Parkering finns vid vägen. Från E18 kör mot Svanskog.
Tillbaka
Svanskog
Besök hemsida
Natursevärdheter
Vandra