Esaias Tegnér

Esaias Tegnér
En svensk skald och kulturpersonlighet. Biskop i Växjö.

Född i Kyrkerud på Kyrkeruds komministerställe, Säffle kommun.  Tegnérs genombrott till självständighet som diktare ägde rum under frigörelse från den eudaimonistiska upplysningsfilosofin; uttryckssättet förblev trots detta präglat av den gustavianska poesin, långt efter sedan hans uppfattning blivit en annan. 

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Relaterad information

Relaterade sidor