Anmäl ditt evenemang

Vill du marknadsföra ditt evenemang? 

Det är gratis att synas på vår webb. Evenemangen marknadsförs kostnadsfritt på vår hemsida- destinationsaffle.se, i olika media och på veckobladet som skickas till besöksnäringsföretag, övriga företag och privatpersoner. Använd formuläret nedan för att förmedla ditt evenemang till oss. 

Det som krävs för att lägga upp evenemang är att du som arrangerar har skickat in dina/era uppgifter om din/er förening, företag, klubb etc; Namn, adress, en kontaktuppgift tex. epostadress, din/er webbadress, du/ni kan även skicka med länk till sociala medier tex Facebook. Läs mer nedan!

För att ditt evenemang ska platsa i våra marknadsföringskanaler gäller att evenemanget:

  • äger rum i Säffle kommun

  • är öppet för allmänheten

  • är intressant för besökare till Säffle kommun

  • inte är av religiös eller partipolitisk karaktär (med undantag för kyrkornas musikevenemang och evenemang som riktar sig till besökare).

  • kurs/utbildning som kräver deltagande vid flera tillfällen publiceras endast inför kursstart.

  • har en kort beskrivning.


Evenemang som inte uppfyller kriterierna kommer inte att publiceras. Säffle turistbyrå förbehåller sig rätten att neka och rätten att göra justeringar i inskickad text.

Tänk på att:

  • Bild. Ditt evenemang syns och marknadsförs bättre om du bifogar en bild. Bilden ska vara liggande i storlek minst 640 x 480 pixlar och i format jpg. Av bilden syns sedan 335 pixlar i höjd.

  • Genom att skicka in information om evenemang godkänner du att Säffle turistbyrå sprider informationen vidare till tredje part, och att informationen används för att marknadsföra Säffle kommun som besöksmål. Och att evenemangsinformation och bilder som skickas in får spridas och användas av Säffle turistbyrå i både tryckt och digitalt material.


Digitala tavlor längs E45 och E18.

Vill synas på digitala tavlorna tavlor längs E45 och E18? Är det ett större publikdragande evenemang visas det på de digitala tavlorna enligt policy. Vi visar övriga evenemang mån av plats.
För att ha en chans att komma med på tavlorna måste evenemanget skickas in till oss i god tid. Vi lägger upp scheman i förväg på minst 3 veckor i taget.

På en digital bild får det plats: Datum, evenemanget, plats och klockslag. Det får endast plats med 20 tecken inkl. siffror, bokstäver, mellanrum på varje rad. Om namnet på evenemanget inte får plats skrivs en allmän rubrik som ex show, jazzkonsert etc. Inga företagsnamn/arrangörsnamn skrivs med, det får inte plats. Enstaka undantag kan göras, samråd med informatör. För att komma med på tavlorna måste evenemanget skickas in till oss i god tid. Vi lägger upp scheman i förväg på minst 3 veckor i taget. Vi visar övriga evenemang mån av plats. 

Skriv gärna ut informationsbladet!

Formulär - Anmäl ditt evenemang/arrangemang här! Du kommer att få en bekräftelse via mail till din epostadress. 


Du kan också skicka ett mail till oss med all information på tourist@saffle.se 

Verkar det krångligt? Skicka oss ett mail och fråga! Vi hjälper dig!