Pilgrimsled Säffle - Gunnarsbol

Pilgrimsleden fortsätter genom staden och vidare i Höglunda motionsspår. Här tar leden genvägar på små stigar som viker av från spåren. Vill du ta en paus finns det ett vindskydd att rasta vid. Leden går vidare på terrängspår över till skogsväg längs odlade gärden fram till Gunnarsbol. Härifrån fortsätter vandringen upp genom Säffle kommun till Skillingmark.

Leden går i tät blandskog, över öppna fält och längs odlingsmark. Kuperad terräng med jämna fina spår, de mindre genvägarna är naturliga stigar så det kan finnas både rötter och mindre stenhällar att kliva över eller gå förbi.  

Säffle blev stad 1951 och är Sveriges yngsta stad. Staden ligger i en gammal kulturbygd med flera fornlämningar som exempelvis Olof Trätäljas gravhög vid gamla vattentornet. Olof var enligt sägnen en vikingakonung på 600-talet e.kr. 

Karta för utskrift

Vägbeskrivning
Från Säffle centrum, följ Västra Storgatan mot Vintergatan. Gå hela Vintergatan fram, där bilftrafiken får vända finns ett skogsområde, här börjar gång- och cykelväg, följ denna längs E45 mot skola, ta gångtunnel under E45. Leden börjar strax efter tunneln på vänster sida. För enklare väg gå via Lugnadalsgatan upp till motionsspåret.

FAKTA

Antal leder: 1
Längd: 3 km enkel väg
Tillgänglighetsanpassad: Delvis
Parkering: Annelundstorget -Säffle centrum 
Vindskydd: Ja